مطالعه اطلاعیه ها از بخش پیشخوان، قبل از ثبت سفارش الزامیست
مطالعه

خرید کامنت اینستاگرام​

فالوبگیر، ارزانترین پنل خرید کامنت و کلیه خدمات اینستاگرامی میباشد. برای خرید کامنت ایرانی و با کیفیت میتوانید از سرویس های فالوبگیر استفاده نمایید. هر سرویسی که بخواهید درسایت ما وجود دارد و میتوانید انواع خدمات کامنت اینستاگرام و… را از ما خریداری نمایید.

🔴 [ اینستاگرام ] کامنت💬
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
722 💬 - کامنت ایرانی تعریف از محصول | سرعت خوب توضیحات 18,300  تومان 10000/10 6 دقیقه فعال
726 💬 - کامنت تبریک تولد | سرعت خوب توضیحات 18,300  تومان 10000/10 46 دقیقه فعال
1148 💬 - کامنت رندم فارسی توضیحات 18,300  تومان 10000/10 20 دقیقه فعال
2144 💬 - کامنت ایرانی احوال پرسی توضیحات 22,500  تومان 10000/10 29 دقیقه فعال
1149 💬 - کامنت دلخواه توضیحات 24,000  تومان 100000/10 6 دقیقه فعال

هر سرویسی که بخواهید در سایت ما وجود دارد و میتوانید فالوور، لایک، کامنت، و… را از ما خریداری نمایید.

برای مشاهده سرویس ها به بخش ثبت سفارش مراجعه کنید

خرید کامنت دلخواه [سرعت متوسط]

متن دلخواهی که میخواهید در کامنت برایتان ارسال شود بعد از زدن دکمه سفارش در قسمت

درصورتی که قصد سفارش به تعداد بالا دارید به قسمت ثبت سفارش مراجعه کنید و دسته بندی کامنت رو انتخاب کنید

20
کامنت دلخواه

⚡ استارت : اکثرا آنی
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

480تومان
سفارش
40
کامنت دلخواه

⚡ استارت : اکثرا آنی
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

960تومان
سفارش
50
کامنت دلخواه

⚡ استارت : اکثرا آنی
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

1,200تومان
سفارش
100
کامنت دلخواه

⚡ استارت : اکثرا آنی
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

2,400تومان
سفارش
200
کامنت دلخواه

⚡ استارت : اکثرا آنی
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

4,800تومان
سفارش
500
کامنت دلخواه

⚡ استارت : اکثرا آنی
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

12,000تومان
سفارش

خرید کامنت ایرانی رندوم [سرعت سریع]

50
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

915تومان
سفارش
100
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

1,830تومان
سفارش
200
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

3,660تومان
سفارش
500
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

9,150تومان
سفارش
1000
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

18,300تومان
سفارش
2000
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

36,600تومان
سفارش
2500
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

45,750تومان
سفارش
3000
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

54,900تومان
سفارش
4000
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

73,200تومان
سفارش
5000
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

91,500تومان
سفارش
7000
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

128,100تومان
سفارش
10000
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

183,000تومان
سفارش

خرید کامنت تعریف از پست متفرقه [سرعت متوسط]

50
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

915تومان
سفارش
100
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

1,830تومان
سفارش
200
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

3,660تومان
سفارش
500
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

9,150تومان
سفارش
1000
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

18,300تومان
سفارش
2000
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

36,600تومان
سفارش
2500
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

45,750تومان
سفارش
3000
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

54,900تومان
سفارش
4000
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

73,200تومان
سفارش
5000
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

91,500تومان
سفارش
7000
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

128,100تومان
سفارش
10000
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

183,000تومان
سفارش

خرید کامنت سلام و احوال پرسی [سرعت متوسط]

50
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

915تومان
سفارش
100
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

1,830تومان
سفارش
200
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

3,660تومان
سفارش
500
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

9,150تومان
سفارش
1000
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

18,300تومان
سفارش
2000
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

36,600تومان
سفارش
2500
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

45,750تومان
سفارش
3000
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

54,900تومان
سفارش
4000
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

73,200تومان
سفارش
5000
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

91,500تومان
سفارش
7000
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

128,100تومان
سفارش
10000
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

183,000تومان
سفارش

خرید کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی [سرعت متوسط]

خرید کامنت تبریک تولد [سرعت متوسط]

50
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

915تومان
سفارش
100
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

1,830تومان
سفارش
200
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

3,660تومان
سفارش
500
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

9,150تومان
سفارش
1000
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

18,300تومان
سفارش
2000
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

36,600تومان
سفارش
2500
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

45,750تومان
سفارش
3000
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

54,900تومان
سفارش
4000
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

73,200تومان
سفارش
5000
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

91,500تومان
سفارش
7000
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

128,100تومان
سفارش
10000
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

183,000تومان
سفارش

برای مشاهده سرویس ها به بخش ثبت سفارش مراجعه کنید

خرید کامنت اینستاگرام

در صورت تمایل به خرید کامنت اینستاگرام با کیفیت می توانید یکی از سرویس های کامنت زیر را انتخاب کنید و سفارشتان را ثبت کنید. در مجموعه فالوبگیر تمامی نیاز های شمارا در پکیج های مختلف آماده کردیم و شما میتونید از پنل خدمات اینستاگرام به راحتی بسته مد نظر خودتون رو انتخاب و برای پست اینستاگرامی خود ثبت سفارش کنید.

خرید کامنت دلخواه

کامنت دلخواه اینستاگرام چیست؟

در صورت تمایل به خرید کامنت دلخواه اینستاگرام با کیفیت می توانید از سرویس های فالوبگیر سفارشتان را ثبت کنید.

اکثر پکیج های کامنت موجود در بازار پکیج های از پیش آمده شده هستند و شما موقع سفارش کامنت های زیادی دریافت میکنید که اکثر آنها با پست شما هماهنگی ندارند و شما مجبور به حذف آن کامنت ها هستید، ولی شما با ثبت خرید کامنت دلخواه هنگام ثبت سفارش متن های دلخواه خودرا مینویسید و دقیقا همان متن های کامنت رو دریافت خواهید کرد

لیست خدمات اینستاگرام

پاسخگوی شما هستیم

نماد اعتماد ساماندهی

فالوبگیر با چندین سال سابقه درخشان به عنوان یکی از برترین و ارزان قیمت ترین  ارائه دهنده پنل اینستاگرام و خدمات شبکه های مجازی و همچنین پشتیبانی 24 ساعته در طول هفته، خدماتی ارزان و با کیفیت دارای پیگیری لحظه ای سفارشات باعث محبوبیت روزافزون فالوبگیر در میان بقیه ارائه دهندگان شده است. پشتیبانی پنل فالوبگیر بصورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به تمامی سوالات و رفع مشکلات شما میباشد.

© طراحی شده با ❤️ + ☕ توسط فالوبگیر

اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد