خرید کامنت اینستاگرام​

فالوبگیر، ارزانترین پنل خرید کامنت و کلیه خدمات اینستاگرامی میباشد. برای خرید کامنت ایرانی و با کیفیت میتوانید از سرویس های فالوبگیر استفاده نمایید. هر سرویسی که بخواهید درسایت ما وجود دارد و میتوانید انواع خدمات کامنت اینستاگرام و… را از ما خریداری نمایید.

[ اینستاگرام ] کامنت💬
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
722 💬 - کامنت ایرانی تعریف از پست | سرعت خوب توضیحات 30,134  تومان 10000/10 7 ساعت 1 دقیقه فعال
723 💬 - کامنت ایرانی سلام و احوال پرسی | سرعت خوب توضیحات 30,134  تومان 10000/10 فعال
724 💬 - کامنت ایرانی تعریف و تمجید ازمحصول | سرعت خوب توضیحات 30,134  تومان 10000/10 1 ساعت 32 دقیقه فعال
726 💬 - کامنت تبریک تولد | سرعت خوب توضیحات 30,134  تومان 10000/10 46 دقیقه فعال
1148 💬 - کامنت رندم فارسی توضیحات 30,134  تومان 10000/10 فعال
1658 💬 - کامنت استیکر | سرعت خوب توضیحات 34,770  تومان 10000/10 1 ساعت فعال
1657 💟 - لایک کامنت | سرعت خوب | ظرفیت 10K توضیحات 68,400  تومان
قیمت نمایندگی ها:
نمایندگی طلایی: (74,100  تومان )
نمایندگی نقره ای: (76,950  تومان )
نمایندگی برنزی: (79,800  تومان )
10000/20 فعال

هر سرویسی که بخواهید در سایت ما وجود دارد و میتوانید فالوور، لایک، کامنت، و… را از ما خریداری نمایید.

برای مشاهده سرویس ها به بخش ثبت سفارش مراجعه کنید

خرید کامنت دلخواه [سرعت متوسط]

متن دلخواهی که میخواهید در کامنت برایتان ارسال شود بعد از زدن دکمه سفارش در قسمت

درصورتی که قصد سفارش به تعداد بالا دارید به قسمت ثبت سفارش مراجعه کنید و دسته بندی کامنت رو انتخاب کنید

20
کامنت دلخواه

⚡ استارت : اکثرا آنی
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

684تومان
سفارش
40
کامنت دلخواه

⚡ استارت : اکثرا آنی
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

1,368تومان
سفارش
50
کامنت دلخواه

⚡ استارت : اکثرا آنی
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

1,710تومان
سفارش
100
کامنت دلخواه

⚡ استارت : اکثرا آنی
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

3,420تومان
سفارش
200
کامنت دلخواه

⚡ استارت : اکثرا آنی
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

6,840تومان
سفارش
500
کامنت دلخواه

⚡ استارت : اکثرا آنی
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

17,100تومان
سفارش

خرید کامنت ایرانی رندوم [سرعت سریع]

50
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

1,507تومان
سفارش
100
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

3,013تومان
سفارش
200
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

6,027تومان
سفارش
500
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

15,067تومان
سفارش
1000
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

30,134تومان
سفارش
2000
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

60,268تومان
سفارش
2500
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

75,335تومان
سفارش
3000
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

90,402تومان
سفارش
4000
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

120,536تومان
سفارش
5000
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

150,670تومان
سفارش
7000
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

210,938تومان
سفارش
10000
کامنت رندوم

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: سریع
⚡ بدون ریزش

301,340تومان
سفارش

خرید کامنت تعریف از پست متفرقه [سرعت متوسط]

50
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

1,507تومان
سفارش
100
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

3,013تومان
سفارش
200
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

6,027تومان
سفارش
500
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

15,067تومان
سفارش
1000
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

30,134تومان
سفارش
2000
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

60,268تومان
سفارش
2500
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

75,335تومان
سفارش
3000
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

90,402تومان
سفارش
4000
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

120,536تومان
سفارش
5000
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

150,670تومان
سفارش
7000
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

210,938تومان
سفارش
10000
کامنت ایرانی تعریف

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

301,340تومان
سفارش

خرید کامنت سلام و احوال پرسی [سرعت متوسط]

50
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

1,507تومان
سفارش
100
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

3,013تومان
سفارش
200
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

6,027تومان
سفارش
500
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

15,067تومان
سفارش
1000
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

30,134تومان
سفارش
2000
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

60,268تومان
سفارش
2500
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

75,335تومان
سفارش
3000
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

90,402تومان
سفارش
4000
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

120,536تومان
سفارش
5000
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

150,670تومان
سفارش
7000
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

210,938تومان
سفارش
10000
سلام و احوال پرسی

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

301,340تومان
سفارش

خرید کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی [سرعت متوسط]

50
تعریف و تمجید

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

1,507تومان
سفارش
100
تعریف و تمجید

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

3,013تومان
سفارش
200
تعریف و تمجید

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

6,027تومان
سفارش
500
تعریف و تمجید

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

15,067تومان
سفارش
1000
تعریف و تمجید

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

30,134تومان
سفارش
2000
تعریف و تمجید

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

60,268تومان
سفارش
2500
تعریف و تمجید

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

75,335تومان
سفارش
3000
تعریف و تمجید

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

90,402تومان
سفارش
4000
تعریف و تمجید

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

120,536تومان
سفارش
5000
تعریف و تمجید

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

150,670تومان
سفارش
7000
تعریف و تمجید

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

210,938تومان
سفارش
10000
تعریف و تمجید

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

301,340تومان
سفارش

خرید کامنت تبریک تولد [سرعت متوسط]

50
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

1,507تومان
سفارش
100
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

3,013تومان
سفارش
200
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

6,027تومان
سفارش
500
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

15,067تومان
سفارش
1000
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

30,134تومان
سفارش
2000
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

60,268تومان
سفارش
2500
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

75,335تومان
سفارش
3000
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

90,402تومان
سفارش
4000
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

120,536تومان
سفارش
5000
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

150,670تومان
سفارش
7000
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

210,938تومان
سفارش
10000
تبریک تولد

⚡ استارت : ۱ دقیقه تا 15 دقیقه
⚡ سرعت: متوسط
⚡ بدون ریزش

301,340تومان
سفارش

برای مشاهده سرویس ها به بخش ثبت سفارش مراجعه کنید

خرید کامنت اینستاگرام

در صورت تمایل به خرید کامنت اینستاگرام با کیفیت می توانید یکی از سرویس های کامنت زیر را انتخاب کنید و سفارشتان را ثبت کنید. در مجموعه فالوبگیر تمامی نیاز های شمارا در پکیج های مختلف آماده کردیم و شما میتونید از پنل خدمات اینستاگرام به راحتی بسته مد نظر خودتون رو انتخاب و برای پست اینستاگرامی خود ثبت سفارش کنید.

خرید کامنت دلخواه

کامنت دلخواه اینستاگرام چیست؟

در صورت تمایل به خرید کامنت دلخواه اینستاگرام با کیفیت می توانید از سرویس های فالوبگیر سفارشتان را ثبت کنید.

اکثر پکیج های کامنت موجود در بازار پکیج های از پیش آمده شده هستند و شما موقع سفارش کامنت های زیادی دریافت میکنید که اکثر آنها با پست شما هماهنگی ندارند و شما مجبور به حذف آن کامنت ها هستید، ولی شما با ثبت خرید کامنت دلخواه هنگام ثبت سفارش متن های دلخواه خودرا مینویسید و دقیقا همان متن های کامنت رو دریافت خواهید کرد

لیست خدمات اینستاگرام