ساعات کاری پشتیبانی

پشتیبانی خارج از این ساعات انجام نخواهد شد

لطفا از ارسال تیکت های پشت سرهم جدا خودداری کنید

اولویت تیکت ها با اونایی میباشد که قدیمی هستند، و وقتی شما تیکت های پشت سرهم ارسال کنید باعث تغییر زمان ارسال تیکت شما میشود و تیکت شما به عنوان یک تیکت جدید شناخته میشود و باعث افت اولویت میشود

خارج از این ساعات پشتیبانی انجام نمیگیرد

بخش پرداخت : 

8 الی 24 

سفارشات : 

8 الی 24 

نمایندگی : 

8 الی 24 

بخش فنی : 

9 الی 17

پیشنهادات : 

12 الی 18 

جمعه ها 12 الی 17

[elementor-template id="897"]